Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

oddsoul
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea

June 21 2015

oddsoul
9513 d2c5 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainsidemyhell insidemyhell

June 19 2015

June 18 2015

5050 b254 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vianoicoztego noicoztego

June 17 2015

oddsoul
5961 6cd8 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
oddsoul
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – Powolny człowiek
Reposted fromhormeza hormeza viakotowate kotowate
oddsoul
4113 85da 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
oddsoul
4095 8cb7 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
oddsoul
0937 eabb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
3522 b531 390
Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr viaain ain
oddsoul
8340 9622 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaain ain
oddsoul
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialifeistragic lifeistragic
oddsoul
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viaain ain

June 16 2015

oddsoul
Ja dzisiaj umarłam.
Reposted bylifeistragicainzapomnianeCzarnyKapturMcHarveyAinsworthCassirbjarbirb
oddsoul
5016 bd25 390
oddsoul
5174 ecd4 390
oddsoul
9180 cb9e 390
Reposted fromkeepongoing keepongoing viatatuaze tatuaze
oddsoul
3827 48c0 390
oddsoul
1592 e867 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl